Staj Yönetişimi

AFAM Staj Programı, çoğu lisansüstü seviyesindeki gençlerin daha akademik hayatlarının başında ilerideki alanları için gerekli kaynak temini, sahanın uzmanlarıyla irtibatlarının sağlanması ve bilgi ile donanımlarını zenginleştirerek akademik yetkinlik kazanmalarına destek olmayı hedeflemektedir. AFAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanlar üzerine iyi birer araştırmacı olmaları müşterek hedef olmakla birlikte yurtdışındaki Afrika uzmanları ile yakın temas kurulması, özellikle kıta ülkelerindeki uzmanlarla birlikte ortak araştırmalar yapılması için ortam hazırlamak diğer ana gayeler arasındadır. Ayrıca stajyerler, AFAM faaliyetleri ve koordinatörlerin/direktörlerin çalışmalarına destek olurlar.

Başvurular iletisim.afam@gmail.com adresine e-posta gönderilerek yapılmaktadır. E-postanın konu kısmına “Staj Programı Başvurusu” yazılması ve bir niyet mektubu göndermeniz gerekmektedir.