Afrika’da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını

0

Editörler:  Prof. Dr. Ahmet Kavas, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tandoğan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz

Ensar Neşriyat, İstanbul 2017, 815 s.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) birlikte 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Eresin Topkapı Hotel’de “Afrika’da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını” konulu milletlerarası ilmî bir toplantı tertiplemiş; toplantıya yurtdışı ve yurtiçinden 36 bilim adamı tebliğleriyle iştirak etmiştir.

Bu toplantıda, “Batı Afrika’da İslam”, “Müslümanların İlk Asrında İslâm’ın Kuzey Afrika’da Yayılışı”, “Cezayir’de İslâmiyet: Gelişmesi, Sorunları, Geleceği”, “Mağrib-i Aksa’da İslâm: Sabiteler ve Değişkenlikler”, “Geçmişten Günümüze Afrika’da Müslüman Hanedanlar”, “Afrika’da İslam’ın Yayılışı”, “Nijer’de İslâm’ın Yayılışı ve Geçmişten Günümüze Nijer Devleti’nin Türkiye ile İlişkileri”, “Kânim Sultanlığı’nda İslâm’ın Yayılma Yolları ve Osmanlı Devleti ile Münasebetleri”, “Kuzey Afrika Sahillerinden Büyük Sahra Hinterlandına İslamlaşma Sürecinde Tevâriklerin Rolü”, “Sahraaltı Afrika’nın En Köklü Hanedanı: Kânim-Bornu Sultanlığı ve Osmanlı ile Münasebetleri”, “Burkina Faso’da İslâm”, “Sömürgecilikten Günümüze Mali’de İslam ve Toplumsal Etkisi”, “Sokoto Halifeliği ve Geçmişten Günümüze Nijerya’da İslâmiyet”, “Murâbıtlar’dan Filâlîler’e Batı Afrika’da İslâmiyet’in Yayılmasında Fas’ın Rolü”, “Batı Afrika’da İslam ve Toplum: İslâmî Tarikatların Rolü”, “Fildişi Sahili’nde Siyasi Çoğulculuk Çağında İslamiyet: Dinî Atılganlıktan Arap-İslâm Dünyasına Açılışa”, “Afrika’da İslam: 1800’lerden İtibaren Sierra Leone Tecrübesi”, “Senegal Havzasının Batı Afrika’nın Müslümanlaşması Sürecindeki Rolü”, “Mısır-Osmanlı/Türkiye İlişkilerinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği”, “Afrika Müslümanlığına Osmanlı Mısırı’nın Katkısı”, “Müslüman Tunus: İslâmî İlimlerin Membaı Olmaktan Dinî Kaynakları Kurutan Siyasete”, “Çad-Türkiye İlişkileri”, Afrika’da Osmanlı Fetihleri ve Geleceğin İnşası için Bu Tecrübeden Faydalanmanın Keyfiyeti”, “Sierra Leone’de ‘Why Islam in Action’ Kurumunun Tarihi”, “Batı Afrika’da İslâmiyet’in Dönüşümü: Kuzey Nijerya ve Nijer’in Konumu”, “Güney Afrika’da İslâm’a Davet Tecrübesi (1860-2010): İslâmî Hareket ve Dinî Dönüşüm”, “Doğu Afrika Sahili Boyunca Osmanlı’nın Varlığının İhyası?: Tecrübeler ve Beklentiler”, “İslâmiyet’in Habeşistan’da Yayılışı”, “İslâmiyet ve Kamerun’da Müslüman Olmak: Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış”, “Sudan-Osmanlı İlişkilerinin Tarihi ve Günümüzdeki Kültürel Tezahürleri”, “17 Şubat Devrimi: Libya’daki Dini Hayata ve İslami Hareketlere Yansımaları”, “Geçmişi ve Bugünü Arasında Nijerya’da İslâm”, “Senûsiyye Akâidinin Tahlili”, “Somali’ye İslâm’ın Girişi ve Osmanlı ile Münasebetleri”, “Sudan’da Osmanlı Eserleri ve Kültürel Miras”ı başlıklı tebliğler sunularak müzâkere edilmiş olup toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

Share.

Yazar Hakkında

Yoruma Kapalı