Amerikan Dış Politikasında Afrika -Soğuk Savaş’tan Trump Dönemine Kadar-

0

Amerikan Dış Politikasında Afrika -Soğuk Savaş’tan Trump Dönemine Kadar-

Editör:  Prof. Dr. Ahmet Kavas

Yazar: Hasan Aydın

Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM), Afrika Kitaplığı Nu: 4

Alelmas Yayıncılık, İstanbul 2018, 400 s.

________________________________________________

Kitap satışı işlemleri iletisim.afam@gmail.com adresi üzerinden takip edilmekte olup taleplerinizi bu mail yoluyla yapabilirsiniz. Adınıza fatura ibraz edileceği için adı-soyadı, adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin tarafımıza mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Dağıtım firması üzerinden sipariş vermek için 0226 825 42 42 ile bağlantı kurabilirsiniz.

________________________________________________

Kitap Çalışması Hakkında:

Bu çalışma boyunca ABD’nin Afrika’daki nüfuzunun çeşitli yönleriyle azalma belirtileri gösterdiği ve Çin başta olmak üzere uluslararası sistemde etkili olmak isteyen çeşitli aktörler tarafından ciddi anlamda tehdit edildiği savı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nihai olarak ABD’nin zaman içerisinde başta Afrika olmak üzere uluslararası ilişkiler sisteminde başat güç olma vasfını nispeten yitireceği ve alternatif güçler tarafından etki alanının daha da sınırlandırılacağı öngörülmektedir. Afrika’da -ve dünyada- şimdilik bahsi geçen alternatif güç olmaya en yakın aday olarak ise Çin karşımızda çıkmaktadır. Elbette ki ABD’nin Afrika’daki nüfuzunu yitirmesi birdenbire patlak verecek bir hadise değildir. Aksine, bu ülkenin Afrika’da -ve dünyada- tartışmasız en nüfuzlu güç olma vasfını yitirmesinin oldukça uzun ve sancılı bir sürecin sonunda gerçekleşmesi beklenmektedir.

Unutulmamalıdır ki, Amerikan medeniyeti Soğuk Savaş yıllarından başlayarak Afrika’da Avrupa sömürgeciliğinin mirasının üzerine konmuş, kıtada kendince bir düzen oturtmuş ve geçmiş sömürgecilerin kurdukları sistemin menfaatlerine hizmet eden yönlerinden faydalanmayı sürdürmektedir. Beş yüzyılı aşkın bir süredir devam eden bir mirasın üzerine oturan, yaklaşık 40 yıldan fazla bir süre Afrika’da -ve dünyada- uluslararası sistemin hâkimiyetini SSCB ile paylaşan ve bu devletin yıkılmasının ardından 25 yılı aşkın bir süredir uluslararası sistemin tek süper gücü görüntüsü çizen bir devletin, Afrika’da -ve dünyada- gerilemesi de zaman gerektirmektedir. ABD’nin söz konusu gerilemesini ya da kıtadaki “en nüfuzlu güç” olma vasfını tamamen yitirmesini hızlandırabilecek yegâne unsur ise uyanan Afrikalı ulusların yüzyıllardır kendilerini sömüren küresel sistem karşısında harekete geçerek hak iddia etmeleri ve dirayetli bir şekilde davranarak daha adil bir uluslararası sistem inşa edilmesi yönünde çaba göstermeleri olacaktır.

Share.

Yazar Hakkında

Hasan Aydın 1993 yılında İstanbul, Üsküdar’da doğdu. İstanbul’da geçen ilköğretim ve lise eğitiminin ardından, 2016 yılında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümünden derece ile mezun oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında başladığı tezli yüksek lisans eğitimini 2018'de başarıyla tamamlayıp aynı bölümde doktora eğitimine başlamıştır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. İlgi alanları, Din ve Milliyetçilik, Sömürgecilik ve Afrika’da ABD Dış Politikası’dır.

Yoruma Kapalı