Yazar Mustafa Selim Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, s.mutekellim@gmail.com