Yazar Younis Ahmed Adam Yahya

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, Doktora Adayı, younisahmed366@gmail.com