Sahraaltı Afrika’da Enerji&Türkiye-Afrika Ortaklığı

0

Sahraaltı Afrika’da Enerji&Türkiye-Afrika Ortaklığı

Editör:  Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Tandoğan

Yazar: Murat Erata

Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM), Afrika Kitaplığı Nu: 6

Alelmas Yayıncılık, İstanbul 2019, 312 s.

________________________________________________

Dağıtım firması üzerinden sipariş vermek için 0226 825 42 42 ile bağlantı kurabilirsiniz.

________________________________________________

Kitap Hakkında

Ülke sınırları dışındaki enerji vizyon ve hedefleri noktasında Türkiye için en önemli odak coğrafyalardan biri hiç kuşkusuz Sahraaltı Afrika bölgesidir. Gerek nüfus gerekse kaynak zenginliği anlamında önemli bir potansiyeli ihtiva eden Sahraaltı Afrika, Türkiye’nin son 20 yıllık süreçte en çok önem verdiği bölgelerden biri olmuştur. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında dış politikanın çeşitlendirilmesi gayreti içerisinde ciddi yakınlaşmanın yaşandığı bölge ülkeleri ile olan ilişkiler 1998 yılındaki “Afrika’ya Açılım Eylem Planı” ile farklı bir şekle bürünmüş; hem siyasi hem de ekonomik işbirliğinin ilk adımları atılmaya başlanmıştır. Bu noktada, faaliyet gösteren birçok ülkeye karşın Türkiye’nin geçmişinde sömürgecilik faaliyetinin bulunmaması ve Afrikalılar için hassas bir konu olan sömürgecilik noktasında temiz bir tarihe sahip oluşu da Ankara’nın bölgeye yönelik eylemlerinde kolaylaştırıcı bir unsur olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin 2005 yılını “Afrika Yılı” ilan etmesinin ardından enerji başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her alanda Sahraaltı Afrika ile ilişkilerini geliştirmesi, hem ülkemiz için hem de kıta ülkeleri ile bu ülkelerin insanı için özel bir öneme sahiptir. Uluslararası siyasette her geçen gün daha etkili bir güç olmayı kendisine şiar edinen Ankara’nın kıtadaki varlığı bir yandan Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse siyasi olarak Sahraaltı Afrika ülkeleri tarafından desteklenmesi sonucunu doğurabilecekken, diğer yandan ise Sahraaltı Afrika ülkelerini yeni ve farklı bir yaklaşım tarzı ile tanıştıracak, bu sayede kıtanın uluslararası sistemin çeşitli aktörleri tarafından sömürülmesinin önüne geçilebilecektir. Bu yönü ile Türkiye, kıta ülkelerine çeşitli saikler üzerinden kazandırırken, kendisi de yine farklı kanallarla kazanma fırsatını elde etmiş olacaktır. Uzun bir araştırma sürecinin ürünü olan bu eser, Türkiye’nin Sahraaltı Afrika’ya yönelik gerçekleştireceği enerji faaliyetlerine kılavuzluk etmek gayesiyle hazırlanmış ve siz değerli okuyucularımızın istifadelerine sunulmuştur.

Share.

Yazar Hakkında

Murat Erata 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon/Şalpazarılı'dır. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) bölümünden derece ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2018 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında hazırladığı "Sahraaltı Afrika'da Enerji: Türkiye-Afrika Ortaklığı" konulu tez ile başarıyla tamamladı. Profesyonel kariyerine ilk olarak Çalık Holding'de başlayan Murat Erata halen Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nde (EPİAŞ) İş Zekası ve Veri Ambarı uzmanı olarak devam etmektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yap