Uluslararası Osmanlı’dan Günümüze Türkiye-Cezayir İlişkileri Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

0

Türkiye-Cezayir İlişkilerinin başlangıcının 500. yılı, Cezayir’de icra edilen uluslararası sempozyum ve arşiv belgeleri sergisi çerçevesinde başarıyla gerçekleştirilen bir programla anılmıştır. Bu doğrultuda yapılan bu faaliyetler zinciri ile iki ülke halkları, ortak değerlerinin farkındalığını tekrardan sağlamıştır. Türkiye’nin 2005’ten beri sürdürdüğü Afrika politikalarına uygun olarak Türkiye-Cezayir ilişkileri bilimsel düzeyde bu program aracılığıyla canlandırılmıştır. Bu program münasebetiyle Afrika’nın pek çok yerinde faaliyet gösteren TİKA’nın çalışmaları Cezayir ve çevresi özelinde tanıtılmış ve gelecekteki faaliyetleri için kamu diplomasisi tesis edilmiştir.
Böylesine önemli bir ortak tarihi tecrübeyi, ikili münasebetlerin 500. yılı münasebetiyle eşit iki ülkenin paylaşımı olarak hatırlanması ve yâd edilmesi, gelecek nice yüzyıllar boyunca da mevcut köklü bağların yaşatılmasına zemin hazırlamıştır. T.C. Cezayir Büyükelçiliği himayesinde Cezayir Kültür Bakanlığı ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) işbirliği T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen bu faaliyetler zincirinin iki ülke ilişkilerine ve Türkiye’nin Afrika politikalarına ciddi katkılar sağlayacağından hiç kuşku yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Kuzey Afrika halklarıyla varolan ilişkilerin kısa bir süreliğine durağanlaştığı bilinmekle birlikte küreselleşmenin giderek etkin olduğu uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemiz ile Cezayir arasındaki karşılıklı ziyaretlerde artış yaşanmış ve iki ülke arasındaki işbirliği yelpazesi giderek genişlemiştir. 2005’te Afrika’ya açılım eylem planının uygulanmaya geçirilmesiyle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği 2006 Mayıs ayındaki Cezayir resmi ziyareti bu açıdan çok önemlidir. Bu ziyaretin ardından imzalanan “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” her iki ülkenin ilişkilerinin büyük bir ivme kazanmasında adeta bir mihenk taşı teşkil etmiştir. Bilhassa Türkiye’nin başta Keçiova (Keçova) Camii olmak üzere Osmanlı bakayası ve diğer tüm tarihi eserlerin restorasyon projeleri her iki ülkenin birbirine yakınlaşmasında büyük bir görev üstlenmiştir.
Türkiye ile Cezayir arasında bilimsel ve entelektüel işbirliği imkânlarının araştırılmasına vesile olan “Uluslararası 500. Yılında Türkiye-Cezayir İlişkileri Sempozyumu”, her iki ülke arasında varolan sağlam bağların güçlenerek geleceğe taşınmasına zemin hazırlamış ve toplumların uluslararası camiada yek-vücut hareket etmelerine ve geleceğe daha emin adımlarla yürümelerine imkân sağlayacaktır. Bilhassa bu uluslararası sempozyum vesilesiyle her iki ülkenin birbirinden nasıl ve ne ölçüde siyasi, iktisadi, kültürel, sosyal ve dini açılardan etkilendiğinin ve bir yönüyle beslendiğinin tebarüz ettirildiği bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunların yanında ortak tarihi şahsiyetler, ön plana çıkarılarak Barbaros Hayreddin Paşa ve Emir Abdülkâdir el-Cezâirî gibi müşterek ‘kahramanlarımız’ ele alınmıştır. Bu sayede sempozyum, başta Cezayir Cumhuriyeti Kültür Bakanı Azzeddine Mihoubi ve Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy Beyefendi’nin sempozyumun açılışını teşrif etmişler ve diğer katılımcı ricâl-i devletin mesajlarının ve misyonlarının yeniden hatırlanmasına/hatırlatılmasına vesile olmuştur.

Devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

 

Share.

Yazar Hakkında

Yorum Yap