Afrika’nın Önder Şahsiyetleri Editöryel Çalışmamıza Dair…

0

Afrika’nın Önder Şahsiyetleri

Editörler:  Prof. Dr. Ahmet Kavas-Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Tandoğan

Yazarlar: Osman Kağan Yücel, Abdullah Erdem Taş, İsa Gökgedik, Ahmet Kavas, Muhammed Tandoğan,  Halim Gençoğlu, İlhan Zengin, Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM), Afrika Kitaplığı Nu: 5

Alelmas Yayıncılık, İstanbul 2019, 480 s.

________________________________________________

Kitap Satış İşlemlerine Dair

Dağıtım firması üzerinden sipariş vermek için 0226 825 42 42 ile bağlantı kurabilirsiniz.

_______________________________________________

Editöryel Kitap Hakkında

Afrika araştırmalarına yönelimin ülkemizde 2010’lu yıllarda gözle görülür şekilde artması ve yeni neslin kıta ile ilgili henüz yeterince üzerinde inceleme yapılmamış konuları tespit etmeleri önemli bir aşamadır. Çok değil henüz çeyrek asrı geçmeyen bir mazide bilim adamlarımızın, siyasetçilerimizin, iş adamlarımızın gündeminde bağımsızlık sürecinde sayıları 50’yi aşan devletten sadece bir kaçının yer edindiğini biliyoruz. Avrupalı sömürgeci devletlerin önce bu uğurda görevlendirdikleri memurları, ardından üniversitelerinin araştırma merkezlerindeki uzmanlarının birikimlerinin inanılmaz derecede çeşitlendiği bir dönemde Türkiye’de gündem oluşturan Afrikalı liderler Libya’da Muammer Kaddafi, Mısır’da Cemal Abdünnâsır, Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek, Uganda’da İdi Amin, o zamanki adıyla Zaire’de (Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde) Mobutu Sese Seko, Güney Afrika’da Nelson Mandela ve papaz Desmund Tutu’dan ileri geçemezdi. Oysaki 20. yüzyılın başından itibaren ömürleri sömürgecilere karşı mücadele ile geçen yüzlerce şahsiyet vardı. Bu süreçte kimisi silahla, kimisi kalemiyle, kimisi sürgün hayatıyla mücadele yolunu tercih etmişti. Buradan hareketle unutulmaması gereken en temel nokta şudur ki; Avrupalıların hayal ettikleri, bu önder şahsiyetler sayesinde istenildiği sûrette başarılı olamadı. Bu durumun gayet farkında olan Batı’da karşı cephe hareketleri yakından takip edilir ve bunların çoğu zaman siyaseten önleri kesilerek toplumları ile aralarına engeller konulurdu. İşte bu yüzdendir ki, Afrika’nın sömürülmesi karşısında direnen/mukavemet hattı tesis eden önderler, esasında sadece kendi ülkelerinin kahramanları olmayı değil tüm dünya toplumlarınca tanınmayı hak ederler. Elinizdeki bu editöryel eser, bu amaca hizmet etmek gayesiyle bahse konu şahsiyetlerin ölüm tarihleri esas alınıp kronolojik bir sıralamaya tâbi tutularak hazırlanmış ve siz değerli okuyuculamızın istifadelerine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

EDİTÖR’DEN

Afrikâ-yi Osmanî’de Bir Mareşal: Özdemiroğlu Osman Paşa

Osman Kağan YÜCEL

Karamanlı Ahmed Paşa (1685?-1745)

Abdullah Erdem TAŞ

Hakkı Batıldan Ayırma Yolunda Geçen Bir Ömür: Osman b. Fûdî

İsa GÖKGEDİK

Karamanlı Yusuf Paşa (1766-1838)

Abdullah Erdem TAŞ

Senûsiyye Hareketinin Kurucusu Muhammed bin Ali es-Senûsî (ö. 1859)

Ahmet KAVAS

Nisyan Perdesi Ardında Gizli Kalmış Bir Hâl Tercümesi: Emir Abdülkâdir el-Hasenî el-Cezâirî (1807-1883)

Muhammed TANDOĞAN

Osmanlı Devletinin Afrika’daki Kurmay Kadrosu ve Unutulan Bir İstihbaratçımız Mahmud Haşim Paşa

Halim GENÇOĞLU

Zübeyir Rahmet Mansûr Paşa (1830-1913)

İlhan ZENGİN

Darfûr Sultanı Ali Dinar: Siyaset ve Mukavemet (1898-1916)

Muhammed TANDOĞAN

Teşkilât-ı Mahsûsa’da Bir Afrikalı: Sudanlı Zenci Musa’nın Hayatı ve Mücadelesi

Tuğrul Oğuzhan YILMAZ

Libya Bağımsızlık Hareketinin Son Önderi: Ömer el-Muhtar (1862-1931)

Ahmet KAVAS

Fas Sultanı Muhammed (V) bin Yusuf (ö.1380/1961)

Ahmet KAVAS

Türkiye-Nijerya İlişkilerinde Bir Kardeşlik Köprüsü: Dünyanın İlk Siyahî Pilotu Ahmet Ali Çelikten (1883-1969)

Tuğrul Oğuzhan YILMAZ

 DİZİN

Share.

Yazar Hakkında

Yorum Yap