Barış Dininden Korku Dini İcat Etmek: “İslamofobi”

0

Batıda 21. yüzyılın ilk yıllarında başlatılan İslam karşıtlığı kavram olarak “Islamophobia/İslamofobi” kelimesiyle ifade edilmiş olup nedense farklı akademik ortamlarında, düşünce kuruluşlarının birkaç yabancı konuşmacı davet edilince de iyice albenili ve gösterişli reklam edilen toplantılarında “İslam korkusu” diye tercüme etmekten içtinap edilerek büyük bir iştahla masaya yatırılmaktadır. Şayet bu toplantılar, sadece Batı üniversitelerinde ve think tank kuruluşlarında yapılsaydı niyetleri belli der geçerdik. Ama özellikle Türkiye gibi Müslüman ülkelerde birilerinin ısrarla “İslam Korkusu” toplantıları düzenleme hırslarını gördükçe en basitinden nedir bu aymazlık demeden edemiyoruz. Dünyada adı “barış” olan tek din İslam, nasıl olur da eski Yunanca korku anlamındaki “phopos” kelimesi ile birleşik kelime yapılır ve herkesin zihninde iyice pekişmesi için de peş peşe “İslamofobi” toplantıları düzenlenir. Sebep o kadar basit ki, Batı Avrupa’da, ABD’de, Güney Asya’da, Çin’de, Hindistan’da, özellikle Afrika’da bu kadar Müslümanlara sırf inançları yüzünden saldırılırken bu hassas konu gerektiği gibi incelenmez olacaktır. Müslümanlara yapılan her türlü gayri insani saldırı ve hareketi konu edinip toplantı yapmak başka, bunu özellikle “İslam korkusu” kelimeleri ile vermek başkadır. İslam dininin yanına sadece “barış”, “güven”, “birlikte yaşama” gibi terimler konduğunda gerçek yapısına uygun olur. Tüm taşkın tavırları batılı uzmanlarca kaşına kaşına sivriltilen ve şöhrete kavuşturulan el-Kaide, eş-Şebab, Boko Haram, Taliban, şimdi de Işid ve HaşdiŞabi benzeri nice hareket planlı “İslam korkusunun” temelini oluşturmaktadır.

 

Bu raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Share.

Yazar Hakkında

Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi. 1964 yılında Vezirköprü’de doğdu. Merzifon İmam-Hatip Lisesi (1982) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (1987) eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla yüksek lisansını (1991) ve doktorasını (1996) Paris’te tamamladı, aynı yıl Üsküdar’da İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2002’de doçentlik unvanı aldı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı oldu. 2008-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık’ta Afrika ile ilgili konularda müşavir olarak görev yaptı. 2009 yılında profesörlük unvanı aldı. 2011 yılı Eylül ayında görev değişikliği yaparak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim dalına geçiş yaptı. 2013 yılı Mart ayında Afrika ülkelerinden Çad Cumhuriyeti’nin başkenti Encemine’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyükelçisi olarak göreve başladı ve iki buçuk yıl bu görevini sürdürdükten sonra 2015 yılı Ağustos ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olarak tayin edildi. Batı Afrika Ülkelerinden Mali Cumhuriyeti’ndeki ilk ve öğretim seviyesindeki özel eğitim kurumları medreseler üzerine hazırladığı doktora çalışması IRCICA tarafından L’enseignement islamique en Afrique francophone: Les médersas de la République du Mali adıyla Fransızca olarak 2003’de İstanbul’da basıldı. Geçmişten Günümüze Afrika (Kitabevi, İstanbul 2005); Osmanlı-Afrika İlişkileri (Kitabevi, İstanbul 2011/1. baskı, 2013/2. baskı, 2015/3. baskı); Les relations turco-tchadiennes: La politique ottomane en Afrique centrale (TİKA, İstanbul 2014) adlı kitaplarının yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi-İSAM tarafından yayımı tamamlanan İslam Ansiklopedisi için önemli kısmı Afrika hakkında 95 madde yazdı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde “Afrika”, “Osmanlı Afrikası”, “Osmanlı-Fransa Münasebetleri” ve “Osmanlı’da Dini Hayat” üzerine araştırmalar yapmakta olup bu konularla ilgili basılmış kitapları, farklı dergilerde bu konular hakkında çok sayıda makalesi, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ilmi toplantılarda takdim ettiği tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup Arapça, Fransızca ve İngilizce yanında Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Milli Enstitüsü’nde (INALCO/Institut National des Langues et Civilisations Orientales) eğitimini aldığı Bambara ve Volof Afrika yerel dilleri ile ilgili dersleri takip etmiştir. Prof. Dr. Ahmet Kavas, hâlihazırda Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (AFAM) kurucu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yorum Yap