Tarihin Türkiye’ye Emaneti Afro-Türkler ve Kültür Diplomasisine Katkıları

0

Türklerin, Afrika ile ilişkileri oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Tarih boyunca Afrika’da Mısır merkezli çeşitli devletler kuran Türkler, Osmanlı Devleti döneminde Afrika’daki hâkimiyetlerini oldukça geniş bir alana yaymışlar ve güçlü bir idare tesis etmişlerdir.  XVI. yüzyıldan itibaren Afrika topraklarına giren ve yayılmaya başlayan Türkler; Mısır, Habeşistan ve Garp Ocakları (Trablusgarp, Tunus, Cezayir) gibi eyaletler kurmuşlar ve söz konusu bölgelerde hâkimiyet sağlamışlardır. Afrika’daki Osmanlı hâkimiyeti zaman içerisinde Osmanlı Devleti’nin fizikî sınırlarını da aşarak; Sahraaltı Afrika, Orta Afrika hatta Ekvator Afrika’sına ulaşmış böylelikle Osmanlı Devleti’nin sosyo-kültürel sınırları Afrika’da ciddi bir derinliğe sahip olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki idaresi ve nüfuzu sayesinde batılı sömürgecilerin kıtaya girişi oldukça gecikmiş ve Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki hâkimiyeti sayesinde Afrikalı Müslümanlar, Batı emperyalizmine karşı koruma altına alınmıştır.

Bu raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Share.

Yazar Hakkında

Tuğrul Oğuzhan Yılmaz, 1993’te İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve liseyi İstanbul’da bitirdi. 2015 yılında Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Harp Tarihi ve Strateji Programı’nda tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki ikinci lisans eğitimini sürdürmektedir. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. Afrika ile ilgili çeşitli alanlarda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Özelde Doğu Afrika üzerine çalışmakta olup; sınır anlaşmazlıkları ve güvenlik, Afrika siyasî tarihi, 1. Dünya Savaşı’nda Afrika, Afrika ve Sömürgecilik, Afrika’daki milliyetçilik hareketleri ve Osmanlı-Afrika ilişkileri üzerine akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Yorum Yap