Modanın ilham kaynağı Afrikalılar

0

Moda Afrika’dan mı doğdu diye sorulsa, ‘hayır’ cevabı vermekte zorlanırız. Sömürgecilikle birlikte Avrupa tarzı giyim dünyayı kuşatmakla kalmayıp hâlâ bu görünürlüğünü devam ettirebilse de bunun ilham kaynakları arasında Afrikalıların bulunduğu kesin.

Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Sudan, Etiyopya ve Doğu Afrika sahillerinde birçok hanedan devletinin sarayları dışarıdan gelenlerin gözlerini kamaştırırdı. Bugün tarihi eser kalıntıları ile varlıkları bilinse de giyim kuşamları daima revaçta idi.

Giyim herkes için günlük ihtiyaç olduğu kadar maddi imkân sahipleri için önemli bir harcama kalemi. Eğer lüks kıyafetler tercih edilirse yerine göre onlara servet ödeyenlerin sayısı hiç de az değil. 2020’de 1 trilyon 600 milyar dolarlık bir iktisadi güç kabul edilen tekstil alanı, bu geniş hacmiyle dünya ekonomisinde 4. sırada yer alıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde 5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağı, haliyle adeta ikiye, hatta üçe katlanacağı dahi öngörülüyor. Afrikalıların bu sektördeki konumu hep dikkatlerden uzakta kalıyor. Halbuki doğrudan veya dolaylı şekilde bunun içinde önemli bir konumu var ve 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Afrika’da modanın hem kıta içinde hem de dışında ayak seslerinin duyulmaya başladığı bir dönemi yaşıyoruz.

TÜRK KAFTANLARI

Aslında kural çok basit; modanın olmadığı insan topluluğu yok. Fakat her alandaki gibi bunda da güçlülerin görünümleri baskın çıkınca sanki diğer toplumlarda yokmuş gibi bir hisse kapılırız. Fransız tarzına ‘haute couture’, yani ‘yüksek kesim’ denirdi ve adeta özel olarak tercih edilirdi. Aslında birilerinin giyimleri yeter ki dikkat çekmeye görsün, etkisinin nerede duracağını tahmin etmek zor. Osmanlı yıllarında Anadolu’dan Kuzey Afrika’daki eyaletlere gidip gelen gençlerden özellikle Cezayir’de doğup büyüyenler, İstanbul’a zaman zaman geldiklerinde giydikleri kıyafetler ‘Cezayir kesimi’ diye isimlendirilirmiş. Bir ara epeyce de aranan bir modaya dönünce yasaklanmış. Daha da önemlisi, bugün kıtada giyilen gösterişli kıyafetlerin, Osmanlı padişahlarının herhangi bir vesile ile temas kurdukları Afrikalı yerel idarecilere gönderdikleri hediyeler arasında mutlaka bir kaftan bulunurmuş. Bugün Senegal’de hâlâ ‘Türki Jarem’ denilen kıyafet o dönemlerin izini taşıyor.

ÖZELLİKLE KUZEYİ

Moda Afrika’dan mı doğdu diye sorulsa, ‘hayır’ cevabı vermekte zorlanırız. Sömürgecilikle birlikte Avrupa tarzı giyim dünyayı kuşatmakla kalmayıp hâlâ bu görünürlüğünü devam ettirebilse de bunun ilham kaynakları arasında Afrikalıların bulunduğu kesin. Ortaçağ öncesinde kıtanın özellikle kuzeyinde ve doğusunda onlarca büyük hanedanlıklar kurulmuştu. Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Sudan, Etiyopya ve Doğu Afrika sahillerinde birçok hanedan devletinin sarayları dışarıdan gelenlerin gözlerini kamaştırırdı. Bugün tarihi eser kalıntıları ile varlıkları bilinse de giyim kuşamları daima revaçta idi. Avrupalılar sadece ekonomik ihtiyaçları ile yetinmedi. Bu devasa coğrafyanın sosyo-kültürel hayatından da çok etkilendiler.

YEREL DOKUMALAR

Afrika, her şeyden önce tekstil alanında temel ihtiyaç kabul edilen pamuk için vazgeçilemez konuma geldi. Her ne kadar dünya pamuk ihtiyacının yüzde 10 gibi bir oranını karşıladığı beynelmilel verilerde yer alsa da aslında özellikle kıta içinde tüketimlerin miktarı tam bilinemiyor.

54 ülkesinden 37’sinde pamuk üretildiği ve 30’unun bu ürünü ihraç ederek ciddi gelir elde ettiği biliniyor. Kenya, topraklarının çoğunu pamuk üretimi için hazır hale getirmiş. Asırlardır yerel tezgahlardaki dokumalar halkın günlük ihtiyaçlarını karşılıyordu. Hâlâ bunu yaşatanlar az da olsa bulunuyor. Malililer 1990’lı yıllarda bile başkent Bamako’nun ara sokaklarında kendi zevklerine uygun dokuma tezgahlarında özel kıyafetlerinin bezlerini el emeği göz nuruyla dokuyorlardı. Özellikle yurt dışında beyaz renkli aldıkları kumaşları kendi özel teknikleri ile boyuyor, zevklerine göre terzilerine diktiriyor, süslemeleri ise özenle seçip kıyafetlerinin boğaz çevresi ve göğüs kısmına hâlâ işletiyorlar.

KITAYA ÖZEL KUMAŞLAR

Genelde Afrika’da üretilmiş ne varsa mutlaka yurt dışından gelir ve tüketilir gibi bir algı var. Oysa ki geleneksel kumaş dokuması geleneği bu kıtada günümüze kadar geldi. Kıtanın özel dokumaları dünyanın meşhur moda evlerinin bazı tasarımlarında, özellikle renk çeşitliliğinde ilham kaynağı. Hollandalıların asırlar önce Endonezya’da görüp ürettikleri balmumlu ‘wax’ denilen kumaşlar, sömürgelerinde beğenilmese de Afrika sahillerinde pazar bulmuştu. Dahası diğer sömürgeci devletler bilhassa peştamal dikiminde bunu kullanmayı zorunlu kılmışlardı. Günümüzde batik bogolan, rabal ve kente gibi isimler verilen kıtaya özel kumaşlar hâlâ dokunuyor ve birçok toplumda bunları giymek adeta özel bir tercih oluyor.

YEREL KIYAFETLERLE SÖMÜRGECİLERE MEYDAN OKUMA

Fotoğraflarda, sinema filmlerinde, şimdilerde her türlü görsel iletişim araçlarında Afrikalıların görüntülerinde sanki doğru dürüst kıyafet giymiyorlarmış gibi bir algı oluşturuluyor. Avrupa ve diğer kıtalarda insanların neredeyse yüzde 100’ünün konfeksiyon ürünlerini giydiği 21. yüzyılda, Afrika ülkelerinin birçoğunda en revaç mesleklerden biri terzilik olmaya devam ediyor. Çad’ın başkenti Encemine’nin merkezinde adeta birçok noktada terziler meydanı denebilecek alanlar var. Fildişi Sahili’nde on binlerce terzinin hayatlarını bu sektörden kazandığı biliniyor. Aslında tüm Afrika’da geleneksel kıyafet giymek bir zevk meselesi.

Bu, Avrupalı sömürgecilerin dayattıkları kıyafetleri bağımsızlıklarını alınca tepki olarak reddetmeleri ile de alakalı.

KUMAŞÇILARA POTANSİYEL PAZAR

Afrika toplumlarında ülkeye ve bölgeye göre değişen ‘cellabe’ modelleri, Senegal ve tüm Batı Afrika’da ‘boubou’ denen geniş kesim kıyafet, adeta toplumda varlıklı ve imkân sahibi kimse olarak anlaşılıyor. Tüm bunlara rağmen Afrika yerel dokumaları günlük ihtiyacın çok azını karşılıyor. Büyük kumaş üreticileri, daha ziyade Avrupa ve Asya’daki tekstil sanayileri. 21. yüzyıl, bu anlamda da Afrikalı iş adamları ve kıta dışından gelen yatırımcılar için cazip imkânlar sunuyor.

AFRİKA’DA DESEN VE RENKLERİN DİLİ

Renklerin de ayrı bir değeri var Afrika toplumlarında. Zira mavi bilgeliği, altın kraliyete mensubiyeti, sarı sağlığı, beyaz saflığı ve yeşil kalkınmayı temsil ediyor. Kumaşlara işlenen desenlerde özellikle bitki ve hayvan motifleri kıta insanının tabiatla iç içe yaşadığı anlamına geliyor. Sözlü anlatının güçlü olduğu kıtada sömürgecilik döneminde kumaşlara farklı harfler, rakamlar, hatta belli bir düşünce tarzını ifade eden 3-5 kelimelik ifadeler de görünür hale geldi.

BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ

1960’ta 17 Afrika ülkesi bağımsız olunca yeni liderler kendilerini geleneksel kıyafetler içinde toplumlarına benimsetmişler. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1972’de Mobutu, bu hareketin öncülerindendi. Tüm devlet adamlarının gerek günlük hayatlarında, gerekse resmi törenlerde kendi ülkelerinde veya seyahat ettikleri diğer kıtalarda bile özel diktirdikleri yerel kıyafetler giymeleri, bir zevk olması yanında sömürgecilerin dayattıkları uygulamalara karşı duruşu da ifade ediyor. Nelson Mandela gibi birçok liderin kıyafetleri, bizzat kıta yerlisi tasarımcılar tarafından hazırlanıyordu.

Bu yazı 13 Aralık 2022 tarihinde İTOHaber sitesinde yayınlanmıştır.

Share.

Yazar Hakkında

Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi. 1964 yılında Vezirköprü’de doğdu. Merzifon İmam-Hatip Lisesi (1982) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (1987) eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla yüksek lisansını (1991) ve doktorasını (1996) Paris’te tamamladı, aynı yıl Üsküdar’da İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2002’de doçentlik unvanı aldı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı oldu. 2008-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık’ta Afrika ile ilgili konularda müşavir olarak görev yaptı. 2009 yılında profesörlük unvanı aldı. 2011 yılı Eylül ayında görev değişikliği yaparak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim dalına geçiş yaptı. 2013 yılı Mart ayında Afrika ülkelerinden Çad Cumhuriyeti’nin başkenti Encemine’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyükelçisi olarak göreve başladı ve iki buçuk yıl bu görevini sürdürdükten sonra 2015 yılı Ağustos ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olarak tayin edildi. Batı Afrika Ülkelerinden Mali Cumhuriyeti’ndeki ilk ve öğretim seviyesindeki özel eğitim kurumları medreseler üzerine hazırladığı doktora çalışması IRCICA tarafından L’enseignement islamique en Afrique francophone: Les médersas de la République du Mali adıyla Fransızca olarak 2003’de İstanbul’da basıldı. Geçmişten Günümüze Afrika (Kitabevi, İstanbul 2005); Osmanlı-Afrika İlişkileri (Kitabevi, İstanbul 2011/1. baskı, 2013/2. baskı, 2015/3. baskı); Les relations turco-tchadiennes: La politique ottomane en Afrique centrale (TİKA, İstanbul 2014) adlı kitaplarının yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi-İSAM tarafından yayımı tamamlanan İslam Ansiklopedisi için önemli kısmı Afrika hakkında 95 madde yazdı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde “Afrika”, “Osmanlı Afrikası”, “Osmanlı-Fransa Münasebetleri” ve “Osmanlı’da Dini Hayat” üzerine araştırmalar yapmakta olup bu konularla ilgili basılmış kitapları, farklı dergilerde bu konular hakkında çok sayıda makalesi, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ilmi toplantılarda takdim ettiği tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup Arapça, Fransızca ve İngilizce yanında Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Milli Enstitüsü’nde (INALCO/Institut National des Langues et Civilisations Orientales) eğitimini aldığı Bambara ve Volof Afrika yerel dilleri ile ilgili dersleri takip etmiştir. Prof. Dr. Ahmet Kavas, hâlihazırda Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (AFAM) kurucu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yoruma Kapalı