Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika

0

Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika

Editörler:  Prof. Dr. Ahmet Kavas, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Tandoğan

Yazarlar: Ahmet Kavas, Muhammed Tandoğan, Hasan Aydın, Babak Shahed, Marhabo Abdujabarova, Hüsamettin Aslan, Merve Öztürk, Murat Erata, Mevlüt Selman Tecim, Alev Cuydur, Musa Umar, Ferhat Ozğan

 Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM), Afrika Kitaplığı Nu: 1

Alelmas Yayıncılık, İstanbul 2018, 428 s.

________________________________________________

Kitap satışı işlemleri iletisim.afam@gmail.com adresi üzerinden takip edilmekte olup taleplerinizi bu mail yoluyla yapabilirsiniz. Adınıza fatura ibraz edileceği için adı-soyadı, adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin tarafımıza mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Dağıtım firması üzerinden sipariş vermek için 0226 825 42 42 ile bağlantı kurabilirsiniz.

________________________________________________

Editöryel Kitap Çalışmamız Hakkında:

Sömürgeciliği ve Soğuk Savaş’ı büyük bir tahribatla da olsa atlatan Afrika kıtası, günümüzde yeni-sömürgecilik olarak ifade edilen yeni ve metotları farklı bir kolonileşme hareketinin tehdidi altındadır. Bu yeni tehdit, eskisinden daha sinsi ve tahrip potansiyeli daha yüksek bir şekilde hareket etmektedir. Dahası, bu yeni tehdidin ana aktörleri hızla birbirlerine benzer bir görüntü sergilemektedirler. Söz gelimi, Afrikalıların karşısına geçmişte çeşitli ön koşullarla çıkan Batılı devletler, Çin’in koşul tanımayan ve orantısız yaklaşımının neticesinde kıta ile olan ilişkilerinde öne sürdükleri birçok koşulu görmezden gelmektedirler. Afrika’nın sorunlarına çözüm bulma amacıyla yola çıkan ve bu doğrultuda çeşitli görüşler ifade eden Batılı yazarlar, bilim adamları ve siyasetçiler ise oryantalistlerin Ortadoğu için işaret ettikleri hataya Afrika’da da düşmektedirler. Bu sınıf, tıpkı oryantalistlerin Şam’da gerçekleşen meselelere Londra’dan, Paris’ten ve Washington’dan baktıkları eleştirisi gibi, kıtada gerçekleşen meselelere Afrika dışından bakmaktadırlar. Bu bağlamda Afrika ülkeleri, kıtaya diğerlerinden farklı yaklaşacak bir dost eline ihtiyaç duymaktadırlar.

Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika başlıklı bu editöryel çalışma, kıtaya hem Afrikalıların hem de Türkiye’nin gözünden bakmaya çalışan 12 ayrı makaleden oluşmaktadır. Dünya üzerindeki çeşitli devletlerin Afrika’ya yönelik politikalarını da içerisinde barındırması münasebetiyle bir “istisna” olma vasfını kazanabilecek olan bu eserde, yalnızca küresel güç olma iddiasındaki devletlerin değil, dünyanın farklı yerlerinden, farklı büyüklük ve amaçları haiz devletlerin kıtaya yönelik dış politikaları ile enerji, dış yardım, uluslararası güvenlik ve çocuk askerler gibi çok özel konular ele alınmaya çalışılmıştır.  Burada çok önemli bir soru karşımıza çıkmaktadır: Uluslararası siyasetin temel aktörlerinin Afrika kıtasına odaklanması ne anlama gelmektedir? Bu durum kıta ülkelerinin menfaatine midir yoksa aleyhine midir? Elbette çeşitli devletlerin Afrika’ya olan ilgisini arttırması, kıtanın kronikleştirilen sorunlarını çözmekten ziyade Afrika’nın zengin doğal kaynaklarına ve kıtadaki potansiyele ulaşma amacı gütmektedir. Farklı devletler arasında bu amaca ulaşma doğrultusunda ortaya çıkan mücadele, uygulanan yöntemler itibariyle yeni sömürgecilik olarak adlandırılmakta ve uluslararası siyasetin Afrika’ya odaklanması kıtaya faydadan çok zarar getirmektedir. Yarım asrı aşkın süredir Afrikalı uluslar ile küresel güç olma iddiasındaki devletler arasındaki münasebetlerden Afrikalılar değil, küresel güç olma iddiasındaki devletler açık ara daha kazançlı çıkmışlardır. Bu durumun ise Afrika ülkeleri için daha en başından itibaren olumsuzlukları da beraberinde getirdiği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

ESERİN İÇİNDEKİLER KISMINA DAİR:

İsrail’in Afrika’daki Tercihi: Gizemli İlişkilerle Zoraki Etkinlik

Ahmet KAVAS

1960 Sonrası Küba-Afrika İlişkileri

Muhammed TANDOĞAN

Soğuk Savaşın Başlangıcından Donald Trump Dönemine Kadar ABD’nin Afrika Politikasında Temel Yaklaşımlar

Hasan AYDIN

İran-Afrika İlişkileri (1979-2013)

Babak SHAHED

SSCB Sonrası Moskova Penceresinden Rusya-Afrika İlişkileri

Marhabo ABDUJABAROVA

 Brezilya’nın Afrika Politikası

Hüsamettin ASLAN

Soğuk Savaştan Günümüze Çin’in Afrika’daki Ulusal Çıkarları ve Faaliyetleri

Merve ÖZTÜRK

 Sahraaltı Afrika’da Enerji: Enerjide Çin Finansmanı

Murat ERATA

Almanya’nın Yeni Afrika Stratejisi: Tarihi Parametreler ve Olasılıklar

Mevlüt Selman TECİM

Dış Yardım Bağlamında İsveç’in (Sahraaltı) Afrika Politikası

Alev CUYDUR

İngiltere’nin Afrika Politikasının Tarihi Parametreleri

Musa UMAR

Uganda’nın Bağımsızlığından Günümüze Tanrı’nın Direniş Ordusu: Küresel Aktörler ve Vekâlet Savaşları

Muhammed TANDOĞAN & Ferhat OZĞAN

 

Share.

Yazar Hakkında

Yorum Yap