Kocaeli Kılavuz Gençlik ile Afrika Söyleşileri Devam Ediyor

0

Afrika, dünya siyasetini yeniden şekillendiriyor. Bu bağlamda AFAM, çoğu lisans ve lisansüstü seviyesindeki gençlerin daha akademik hayatlarının başında ilerideki alanları için gerekli kaynak temini, sahanın uzmanlarıyla irtibatlarının sağlanması ve bilgi ile donanımlarını zenginleştirerek akademik yetkinlik kazanmalarına destek olmayı hedeflemektedir. Türkiye, ehliyetli ve uzman insan kaynağına sahip olduğu ve beşeri sermayesini zenginleştirdiği takdirde bölgesel ve küresel politikalarda daha güçlü söz sahibi olacaktır. Türkiye’nin tarihi derinliği, jeo-stratejik konumu ve nüfus potansiyeli, ülkemizin küresel siyasette gözardı edilemeyeceğini gözler önüne sermektedir. Gönül coğrafyamızın ve insanlığın geleceği için Türkiye’nin siyasal ve ekonomik istikrarı kadar etkin dış politika araçlarına sahip olması da olmazsa olmaz bir şarttır. Dolayısıyla toplumsal inşa sürecinde genç kuşağa büyük görevler düşmekte ve 2005 Afrika Açılımı ve beraberinde Tük Dış Politikasında yaşanan gelişmeler yanında küresel siyasetin kıskacındaki Afrika’nın bilinirliğinin arttırılması temel amaçlarımız arasındadır.

Dünyada ve ülkemizde genel olarak Afrika dendiğinde ya hiçbir şey canlanmamakta ya da olumsuz imajlar oluşmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de dünyanın yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük ikinci kıtasının, topraklarının, madenlerinin vb. kaynaklarının büyük kısmının sömürgeciler tarafından kontrol edilmesi ve bu sömürgecilerin Afrika’yı kendi hâkimiyetlerinde tutmak için bilinçli olarak kötü göstermesi vardır.

Biz bu projemizde Afrika’nın tarihi, kültürü ve geleceğine yön verecek potansiyelini incelemek ve farkındalık oluşturup Afrika üzerine çalışacak uzmanlık düzeyinde “Kılavuz Gençlik” yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Kocaeli Kılavuz Gençlik İle Afrika Söyleşileri programı, Türkiye’nin çok yönlü ve etkin dış politikası, tarihi ve kültürel derinliği, benzersiz jeopolitik konumunun gerektirdiği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanmakta ve Afrika sahasında verilecek 8 haftalık seminer ve son hafta kapanış sergisi ile birlikte Afrika’daki farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır.

Afrika Söyleşileri ana temasıyla yola çıkan bu teşebbüs, ülkemiz illerindeki tüm şehirlerde bu alana ilgi duyan gençlere eğitim vermeyi ve farkındalık sağlamayı amaçlayan sivil bir inisiyatiftir. İl bazlı söyleşilere en fazla 100 öğrenci kaydı alınması planlanmaktadır.

Share.

Yazar Hakkında

Yorum Yap