Yazar Menderes Velioğlu

Yazma Eser Uzmanı, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. “Cebeciler Kethüdâsı Esirî Hasan Ağa’nın Osmanlı Askerî Teşkilatına Dair Görüşleri” adlı yüksek lisans tezini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2013 yılında başarıyla sundu. Hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler anabilim dalında Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın danışmanlığında doktorasına devam etmektedir. Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) kurucu üyesidir.