Yazar Aydın Özkan

Dr., Türk Hava Yolları, Pazarlama ve Sosyal İşler Müdürü. 1969 yılında İstanbul’un Süleymaniye semtinde doğdu. 1987 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesinden ve 1993 yılında da Mısır/Kahire el-Ezher Üniversitesi Din Bilimleri Tefsir bölümünden mezun oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ikinci lisans eğitimini başarı derecesiyle ile tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer’in danışmanlığında “Osmanlı Dönemi Mısır Vakıfları” konulu yüksek lisans tezini (1994-1997) ve Prof. Dr. Nurettin Gemici’nin danışmanlığında “Kaptan-ı Deryalıktan Üç Kıt’a Valiliğine Çengeloğlu Tahir Paşa’nın Hayatı, Askeri, İdari ve İlmi Yönü” konulu doktora tezini (2012-2017) başarıyla tamamladı. IRCICA’dan yayınlanan Osmanlı dönemi Mısır Vakıfları (İstanbul 2005) başlıklı kitabı yanında Tarih-i İbn-i Galbun&Trablusgarp Tarihi ve Sudan Seyâhatnâmesi gibi Afrika kıtasının farklı meselelerine değinen ortak kitap çalışmaları, makaleleri, ulusal/uluslararası tebliğleri ve saha ile ilgili raporları/analizleri bulunmaktadır. Farklı vakıfların yönetimlerinde bulunduğu süre zarfında akademik makale ve İslami ilimlerle ilgili raporlar hazırladı. 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ A.Ş.’de yönetim kurulu sekreterliği ve özel kalem müdürlüğü görevini ifa etti. 2002 yılında İBB İştirakler Dairesi Başkanlığı’nda yeni görevine başladı ve burada özel kalem müdürlüğü görevini yürüttü. 2003 yılında Türk Hava Yolları Ortaklığı’na yönetici olarak katıldı ve 13 yıldır buradaki yöneticilik görevini sürdürmektedir. Hâlihazırda el-Ezher Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (EZDER) ile Türk-Libya Dostluk Derneği’nin üyesi olup Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (AFAM) genel sekreterliği görevini yürütmektedir.